Återbesök i Maria Lang-land: ”En främmande man” – Bokhora