Mer förkylningsläsning, ”The other typist”! – Bokhora