Hur är Alicia i ”Försoningen” egentligen? – Bokhora