Have I told you lately that I love you Bibblan Svarar? « Bokhora

Bokhora.se

06/10 2016
17:43

Om inte: my bad! Tycker den tjänsten är så otroligt bra och ett bevis på att ett bibliotek är sina bibliotekarier. För den här tjänsten är ju inte något unikt utan en digital förlängning av det som går att uppleva på bibliotek all over the place. Förtydligande: på de bibliotek som har kvar sina bibliotekarier

”Lagen fastställer att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt främja litteraturens ställning.”

Preach Bibliotekslagen 2013:801! Det är ju exakt vad Bibblan Svarar är.

Det var nämligen så att jag behövde styra upp min Darlingsamling och en gång för alla inventera så jag kan försöka byta bort dubbletter mot de sista nummer jag saknar (hör av er Darlingsamlare pliiz!). Jag hittade inte någon översikt över antal nummer men fick snabb och insatt hjälp på studs här. Dessutom kategoriserade de min fråga roligt, tihi.

screenshot_2016-10-06-06-07-1001

Men apropå Bibliotekslagen my old friend, I’ve come to talk with you again. Du säger att alla kommuner ska ha ett folkbibliotek, men vad kriterierna för ett sådant är nämner du ju inte. Det går alltså att följa lagen bara genom att ha en ansamling böcker i en kommun och kalla det folkbibliotek. Hur tänkte du där? Var du full? Du blir så smetigt godtrogen när du dricker ju. Tro att folk inte kommer försöka spara in pengar på kulturen om det är möjligt, åh din dumsnut!

2014 skrevs det om detta:

”I många fall handlar det om en boksnurra på en simhall eller liknande. Det kan aldrig ersätta det som de bemannade biblioteken kan erbjuda, säger Cecilia Ranemo, handläggare och ansvarig för utredningen på Kungliga Biblioteket.”

När det gäller skolbibliotek så går rapporten ftån Kungliga Biblioteket in och nämner antal bibliotekarietimmar som är minimikrav för att räknas som skolbibliotek så det är bara konstigt att det inte görs när det gäller folkbibliotek, åtminstone för undertecknad a.k.a bekymrad medborgare och dennes lekmannaögon.

Börjar vi inte lessna på politiker som alltid ska dra upp sina mysiga gamla bibliotekarieminnen om hur deras bibliotekarier ledde dem in i böckernas varma värld men sen inte satsar pengar eller skriver tydlig lagstiftning eller delar ut viten när kommuner är undermåliga? Om det nu är så bra med bibliotekarier:

tommy-show-me-the-money

 

Väl mött.

 

7 kommentarer

7 kommentarer till Have I told you lately that I love you Bibblan Svarar?

 1. Jättebra inlägg! Var har du hittat att lagen specificerar antalet bibliotekarietimmar på skolbibliotek? För jag tror att det är betydligt vanligare att de inte bemannas än att de inte gör det på folkbibliotek. Vi bråkar ständigt med stadsdelen där jag jobbar om att vi inte är skolbibliotek så länge de inte betalar oss för att vara det. Skulle gärna se ett tillägg i lagen angående alla bibliotek att de ska vara bemannade med utbildad personal, det vore helt revolutionerande det.
  Älskar för övrigt också bibblan svarar, det kommer in så roliga frågor och är så lyxigt att en fick lite tid på sig att svara ordentligt.

  • Marcus Stenberg

   Tack! Men jag förenklade resonemanget kring lagstiftningen, jag har ändrat det nu så att jag hänvisar till rapporten från KB.

   Det står inte i bibliotekslagen att 20 timmar är det som krävs för att vara ett skolbibliotek. Däremot har KB, som ju är en förvaltningsmyndighet, ansvar för den officiella biblioteksstatistiken och alltså måste tolka lagen för att kunna föra statistik över hur många bibliotek det finns exempelvis.

   I 2008:1421 står det:

   5 § Myndigheten ska ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt ansvara för
   1. biblioteksstatistik enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken,

   Alltså är det de som i praktiken (som jag förstår det som lekman) har regeringens uppdrag att vara uttolkare av Bibliotekslagen och KB menar i rapporten att definitionen av ett skolbibliotek är följande:

   1. Har katalog, manuell eller datoriserad
   2. Ligger i skolans lokaler
   3. Är bemannat minst 20 timmar
   4. Har minst 1 000 fysiska medier

   KB menar alltså att utifrån lagstiftningen så är det det dessa kriterier som måste vara uppnådda för att det ska gå att säga att bibliotekslagens mål är uppnådda för vad lagen säger att ett skolbibliotek ska vara.

   Om de som har uppdrag från regeringen att tolka lagen anser att lagen inte följs utan dessa så är det i min mening likvärdigt med att det är detta lagen säger, men jag borde varit tydligare med att säga att inga siffror nämns i själva lagen, det var dumt av mig. Personligen tror jag dock som du antyder: att detta med timmarnas konkreta antal måste in i själva lagstiftningen, annars kommer det alltid att finnas de i maktposition som tycker sig kunna tolka detta bättre än regeringens förordnade. Tyvärr. Dock låter det inte som att nuvarande regering utesluter sån lagstiftning, baserat på intervjuer jag hörde i samband med bokmässan då Kulturdepartementet lanserade sin nya läsfrämjningskampanj ”Hela Sverige läser”.

   Tror du att en sån konkret tim-lagstiftning skulle göra att du slapp bråka med din stadsdel?

   Men vad roligt att höra att frågorna på Bibblan svarar är kul även för de som svarar :D

   • Okej då är det en miss mellan kb och kommunerna när det kommer till statistik för när kommunerna (eller ja stadsdelarna i det fall jag vet något om) tar in statistik så låter de skolorna själva fylla i och de verkar mer se ettrum/skrubb/hylla med böcker som skolbibliotek. I vårt fall skrev vissa till ich med vårt bibliotek utan avtal eller betalning eller att vi ens visste om det.
    Just nu hamnar de folkbibliotek som jobbat medvetet mot skolorna i kläm (ofta för att nå de barn som inte kommer på fritiden) då de gjort gratis något som skolorna nu ska börja betala för vilket kan ge resultatet att kompetenta bibliotekarier byts mot bokskrubbar med gamla böcker.

    • Marcus Stenberg

     Vad intressant att få ditt perspektiv på detta. Det som låter som en kvasifilosofisk fråga – ”vad är egentligen ett bibliotek?” – borde ju faktiskt definieras tydligare i lagstiftningen eftersom den myndighet som är satt att övervaka inte tycker att kommunerna klarar av/fuskar medvetet. De flesta tror jag har en någorlunda känsla för vad ett bibliotek inte är så det borde ju gå att räkna baklänges. Vad skulle du tycka var minimikravet? En heltidstjänst för en bibliotekarie och ett visst antal kronor i inköpsbudget? Eller är det alltför träigt?

 2. Väl rutet, Marcus. Väl rutet.

  • Marcus Stenberg

   Tack! Jag ruter gärna! Tycker det är så fruktansvärt detta med att medborgare får tillgång till bibliotek utan bibliotekarier. Om folk vill gå på kvällen eller ob-tider, anställ folk liksom hallå!! Åh herregud nu känner jag aggressionen komma igen.

 3. Hallå!
  Jag har en komplett samling Darling från 1/97 fram till sista numret-02 inklusive Darling Greatest hits från drrling.se
  Men jag är inte samlare, jag har bara inte kunnat slänga dem, de är ju för bra/fina.
  Jag skulle dock gärna se till att de fick ett bra hem :-) Du kanske kan hjälpa till att styra upp det. Ser att du har de flesta numren nu, känner du fler samlare?..

Namn (obligatoriskt)

E-post (publiceras ej) (obligatoriskt)

Hemsida