Textkritik av Lotta Lundbergs text om BOATS – Bokhora