Är det för sent att flytta till New York? – Bokhora