Bladen brinner andra året, the kickstarter! – Bokhora