Boye på skiva i allmänhet och Menkes Moln i synnerhet – Bokhora