Stilistiskt grepp som får mig att sluta läsa – Bokhora