Kontakt « Bokhora

Bokhora.se

Vill du skicka recensionsex:
Maila redaktion@bokhora.se för uppgifter och ifall vi har möjlighet att ta emot boken.

Vill du lägga till oss i dina nyhetsutskick:
redaktion@bokhora.se

Press- och informationskontakt för Bokhora.se:
Johanna Ögren
press@bokhora.se
070-373 18 89

Annonsansvarig:

Marcus Stenberg
marcus@bokhora.se